30. marts 2019

Barselsvikar

Efterskolen for Scenekunst barselsvikar i musik, dansk og matematik

 

Til det kommende skoleår søger vi en barselvikar. Vi skal have dækket følgende fag: Musiklinje, dansk og matematik.

Kan du dække to af de tre fagområder, hører vi gerne fra dig. Der kan i så fald blive tale om, at stillingen bliver på deltid. Indenfor musikken skal vi gerne have dækket følgende: Sammenspil, SDS og kor. Har du kompetencer omkring specialundervisning, undervisning af ordblinde el.lign. hører vi gerne om dette.

Som lærer på Efterskolen for Scenekunst bidrager man til såvel den boglige undervisning som undervisningen i scenekunst – herunder sceneproduktioner mv. Alle lærere deltager i øvrigt i samværet gennem tilsyn mv.

 

Ansøgere kan have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde: Musikkonservatoriet, universitetet, seminariet eller kombinationer af disse. Det vigtige er, at du fagligt og personligt har noget at byde ind med.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Spørgsmål rettes til forstander Heine Boe på tlf. 26 41 77 58.

 

Ansøgningsfrist: 5.maj, 2019

Ansøgningen sendes til: info@efterskolenforscenekunst.dk, skriv ”Ansøgning lærer” i emnefeltet.

 

Efterskolen for Scenekunst er beliggende i Malling få kilometer syd for Aarhus. Skolen er en grundtvigsk efterskole der vægter skolefag, scenekunst og samvær. Se mere på www.efterskolenforscenekunst.dk.