01. november 2020

Danselærer

Efterskolen for Scenekunst søger en timelærer til Danselinjen samt undervisning i halvårsfaget Dans. Der er mulighed for at supplere med weekendtilsyn.

 

Efterskolen for Scenekunst søger en timelærer, der kan varetage undervisning på skolens danselinje i samarbejde med skolens fastansatte danselærer. Hertil skal der kunne tilbydes undervisning i et halvårsfag i dans.

Skolens fastansatte lærer tager sig af undervisning i moderne/comtemporary dans. Du skal således gerne dække andre genrer/stilarter end disse – gerne indenfor Hip Hop / Urban. Vi er åbne for at høre, hvad du i øvrigt interesserer dig for og kan tilbyde dansemæssigt.

Det er vigtigt for os at få en medarbejder, der vil se sig selv som en del af holdet omkring skolen i almindelighed og danselinje i særdeleshed.

Der kan, hvis det har interesse, suppleres med weekendtilsyn, hvorved, du får mulighed for at få en større mængde timer på skolen, ligesom du vil lære eleverne bedre at kende.

Du vil have mellem to og fire timer (60 min.) om ugen på danselinjen og dertil halvårsfag med tre timer (60 min.) om ugen. Dette gælder i alle almindelige uger. Der vil kunne være opgaver med koreografi mv. i forbindelse med skolens produktioner, der dog dækkes i gennemførelsen af skolens faste danselærer.

Din baggrund er ikke afgørende. Afgørende er derimod, at du har lyst til at blive en del af holdet og være med til at få danselinjen på Efterskolen for Scenekunst til at blomstre, det det er et sjovt sted at være.

Ansættelser sker som timeansat lærer i henhold til aftalen mellem Finansministeriet og LC.

 

Spørgsmål rettes til forstander Heine Boe på heine.boe@efterskolenforscenekunst.dk.

Ansøgning sendes til info@efterskolenforscenekunst.dk senest mandag d.30/11, 2020. Skriv ”Danselærer” i emnefeltet.