VÆLG 9. ELLER 10. KLASSE

Få et overblik over indholdet af de forskellige skolefag herunder

Teater på efterskole
Teater på efterskole

9.klasse / 10.klasse / 10.årgang

Vi mener, at scenekunstneriske fag og skolefaglige/alment oplysende fag er lige vigtige, og derfor vil vi gerne give den gas begge steder – sammen med dig. På Efterskolen for Scenekunst har du begge dele hver dag. Dagen er rammet ind af morgensamling og aftensamling, og i løbet af dagen blander vi skole og fritidsinteresser. Sammen med dine kammerater har du mulighed for at dyrke dine interesser og samtidig passe skolen.

 

9.klasse

Går du i 9.klasse på Efterskolen for Scenekunst, bliver du undervist i de samme prøveforberedende fag som i folkeskolen:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi slået sammen)
  • Medborgerskab ( samfundsfag, historie og kristendomskundskab slået sammen)

Du kan vælge at have tysk eller fransk alt efter dine tidligere valg. Vær opmærksom på, at du begrænser dit valg af ungdomsuddannelse, hvis du vælger tysk/fransk fra. I 9.klasse er prøverne obligatoriske.

Eleverne i 9. 10. klasse hjælper hinanden

10.klasse/10.årgang

Vælger du at gå i 10.klasse/10.årgang på efterskolen for Scenekunst, får du mulighed for at vælge mellem en række prøverettede og prøvefri tilbud i det, vi har valgt at kalde MOSAIKKEN.

Skemaet er inddelt i fem blokke, og i hver blok er der et prøverettet tilbud og to prøvefri tilbud.

Du vælger selv, hvor mange prøverettede tilbud, du vælger. Du kan således vælge at have alle prøvefag, du kan vælge et eller nogle få prøverettede tilbud, eller du kan vælge at være helt prøvefri.

Du vælger sammen med dine forældre på baggrund af dine interesser og behov.

OBS: Du skal være opmærksom på, at hvis du skal bruge 10.klasse til at opnå retskrav på optagelse i ungdomsuddannelserne, skal du have Dansk, Matematik og Engelsk som prøverettede fag. Er du derimod erklæret uddannelsesparat og har du opnået det karaktergennemsnit, du skal bruge for at komme ind på den ungdomsuddannelse, du ønsker, har du frit valg mellem alle tilbud.

Du skal vælge et fag i hver blok. Nedenstående fag er tilbuddene i 22/23. Der vil blive varieret på fagene fra år til år.

Her er en oversigt over MOSAIKKEN:

BLOK 1

___ Dansk (m. prøve)

___ Kultur, sprog og identitet

___ Mennesket i verden

BLOK 2

___ Matematik (m. prøve)

___ Konceptudvikling og Projektmageri

___ Eksistens og udtryk

BLOK 3

___ Engelsk (m. prøve)

___ Medier og nyhedsformidling

___ Stemme, sang og krop

BLOK 4

___ Tysk (m. prøve)

___ Fransk (m. prøve)

___ Jarls lydunivers

___ Hønen eller Ægget

BLOK 5

___ Fysik/Kemi (m. prøve)

___ Ind i kunsten

___ Kreativitet og flow

Download folder med fagbeskrivelser her.

Besøg os

Har du fået lyst til at se nærmere på skolen, er du velkommen booke et besøg her. Vi glæder os til at møde dig. Hvis du er i tvivl om noget kan du altid ringe på 4161 8485 eller skrive til os: info@efterskolenforscenekunst.dk.

Eleverne hygger sig
Oplev scenekunst med eleverne